Komplexní právní služby

ve všech oblastech práva s hlavním zaměřením na závazkové právo

Služby

V naší advokátní kanceláři se zaměřujeme především na budování vzájemné důvěry mezi námi a našimi klienty. Právě důvěru a vzájemný respekt považujeme za základní kámen vytváření úspěšných profesionálních vztahů.

Nejčastěji vyhledávanou službou v naší kanceláři jsou služby spojené s právem nemovitostí. Příprava potřebné smluvní dokumentace, prohlášení pravosti podpisu (nahrazující ověření podpisu) a následné katastrální řízení, to vše můžete vyřešit u nás bez starostí a na jednom místě. Taktéž nabízíme konzultace týkající se této problematiky a zřizování advokátních úschov.

Problematika občanského práva představuje poměrně rozsáhlou agendu, protože zahrnuje široké spektrum právních vztahů. Mezi nejčastěji vyžadované služby patří především služby z oblasti závazkového, rodinného a dědického práva.

Podnikání vyžaduje množství času a energie i bez potřeby studia stále se měnící legislativy. Pomůžeme Vám ve volbě optimální formy podnikaní, zařídíme všechny formální úkony a Vy se můžete naplno věnovat svému byznysu. 

„Vigilantibus iura scripta sunt“, nebo „práva patří bdělým“ je zásada platná od časů starého Říma. Využívejte svoje práva před orgány veřejné moci naplno. Nabízíme kompletní zajištění mimosoudního a soudního řešení sporů, zastupování v soudních řízeních, sepis návrhů, žalob a různých vyjádření.

V oblasti správního práva nabízíme především zastoupení v přestupkovém řízení, v stavebním řízení a v ostatních řízeních před správními orgány, včetně zastupovaní před správními soudy. Taktéž se věnujeme obhajobě ve všech stádiích trestních řízení a zastupovaní poškozených v trestním řízení. Jsme též členy seznamu „ex offo“ ustanovovaných advokátů v trestních věcech.

Svět je stále menší a vzdálenosti se překonávají jednodušeji, proto se nevyplácí ignorovat okolí a omezovat svoje aktivity na území jednoho státu. Sami poskytujeme služby ve dvou státech EÚ a můžeme Vám tak nabídnout zkušenosti s řešením různých problematických oblastí, jako jsou například daňové právo, nebo evropské právo sociálního zabezpečení.

V případě, že budete potřebovat konkrétnější informace o způsobu naší práce, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt

Česká republika

Slovensko